AMERİKA’NIN ÇÖKÜŞÜ….

2012-10-04 09:21:00

ABD hükümetinin yurtdışı kaynaklı borçlara giderek da­ha fazla bel bağlar hale gelmesi, ülkeyi daha da kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Amerika, askeri üstünlüğünü açığa dayalı harcamalar yoluyla fonluyor. Bunun da anlamı, Afganistan’daki savaş, Çinlilerin kredi kartından ödeni­yor. Genel Kurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, ABD’nin ulusal güvenliği karşısında tek ve en büyük teh­dit olarak artan ulusal borcunu göstermişti. Ekonomik ve siyasi güç Batı’dan Doğu’ya kayarken, yeni uluslararası düşmanlıklar da kaçınılmaz biçimde su yüzüne çıkıyorlar. ABD’nin elinde halen mükemmel güç unsurları var. Eko­nomisi muhtemelen belini doğrultacak. Ordusunun diğer hiçbir ülkenin yanına dahi yaklaşamayacağı bir küresel varlığı ve teknolojik avantajı mevcut. Ancak, Amerika, 17 yıllık dönemde elinde bulundurduğu küresel egemenliği bir daha asla yaşayamayacak. O günler artık sona erdi. GIDEON RACHMAN   Bu defa farklı. Amerika’nın geç­mişte çöküş evrelerinden geçtiği elbette doğru. John F. Kennedy, 1960 yılında Başkanlık seçimi kampan­yalarında şöyle bir serzenişte bulun­muştu: “Amerika’nın Sovyetler Birliği karşısındaki göreceli gücü azalıyor; ko­münizm, dünyanın her bir bölgesine ya­vaş yavaş yayılıyor.” Ezra Vögel’in 1979 yılında yayımlanan Japan as Number One (Bir Numara olan Japon­ya) adlı kitabında ise, Japonya’nın üre­tim teknikleri ve ticaret politikalarına dair paranoyanın on yıl içinde giderek artacağı haber veriliyordu. Elbette, son kertede Amerika’nın üs­tünlüğü karşısında Sovyetlerin ve Ja­ponların oluşturduğu tehditl... Devamı

İhramcızade Sivaslı İsmail Hakkı Toprak Hz

2012-10-04 08:51:00

NAKŞÎ-HÂKÎ TARİKÂTI ve İLM-İ LEDÜN SIRLARI KİTABINDAN   *     “Akıl nefsin yuları, başına takılırsa her türlü fenalıktan emin olur.” *     “Akşam namazının farzında Felâk ve Nâs suresi okunmaz.” *     “Allah Teâlâ’ya kul olmak zor,  tarikât-ı âliye içinde insan olmak da ne zor.  Gardaşları içinde, dışı insan içi hayvan olmak da ne zor.” [1] *     “Allah Teâlâ, isteyene her şeyi verir. Allah Teâlâ’dan kendini de isteyin. Gardaşlarım!  Allah Teâlâ, kendini de verir.” [2] *     “Alamayacağın yere borç para vermek, günahtır.” [3] *     “Arif-i billâhlar, dünyada hiç gam çekmezler.” [4] *     “Aslanın dişisine de aslan derler. Bizim öyle kadın ihvanlarımız vardır.” [5] *     “Ben vaiz olsam, dinleyenlere göre hitap ederim, İmam olsam, cemaate göre namaz kıldırırım.” *     “Beşerdir hata işler,  üçer beşer.” [6] *     “Birbirinizde mahvolun”  “Yok olun, yok olursanız,  Allah Teâlâ var olur.” *     “Bir gönlüm var, onu dostuma verdim.” [7] *     “Biz, Allah Teâla’ya sarılmışız ki, bize sarılıyorsunuz” *     “Benim ihvanım, abdestsiz ve gafletle yemek hazırlamaz.” [8] *     “Bizi sevenler, Yemen’de de olsa dizimizin dibindedir. Sevmeyen ise, dizimizin dibinde de olsa Yemen’dedir.&r... Devamı