Nasihat

2012-10-04 11:44:00

 Es-Seyyid Osman Hulusinin Efendinin Nasihati Devamı

Beklenen Mehdi Geldi

2012-10-04 10:46:00

mehdi resül Devamı

NOSTRADAMUS 2012 KEHANETLER

2012-10-04 10:42:00

NOSTRADAMUS 2012 KEHANETLER Devamı

MEHDİ ALEYHİSSELÂM (SON KURTARICI)

2012-10-04 10:34:00

Mehdî’nin Sözlük Anlamı Arapça kökenli, هدي (doğru yolu bulmak, yol göstermek) kelimesinden ismi mef’ul olup “doğru yola iletilmiş, hidayete ulaştırılmış, kendisine Allah Teâlâ tarafından yol gösterilen” anlamlarına gelen Mehdî genel anlamda kıyametten önce ortaya çıkarak dünyada adaleti, düzeni sağlayacağına inanılan şahıs olarak tanımlanmaktadır. Mehdî İnancının Doğuşu Mehdî inancının doğuşu hakkında farklı görüşler vardır. Bu görüşlerden birine göre Mehdî inancı ilk defa Sümerliler’de ortaya çıkmış, Babil ve Mısır’da gelişmeye devam ederek bu iki medeniyetten dünyaya yayılmıştır. Diğer görüşe göre ise Mehdî inancı her dinin kendi içinde tarihi, psikolojik ve sosyolojik şartlarına göre doğmuş ve gelişmiştir. Nitekim Hindliler, Brahma’nın tenasühünde Vişnu’nun vücuda gelişini ve Hindûluğun Budizme hâkim olacağı dönemi beklerler. Moğolların da, Cengiz Han’ın ölümünden önce kendilerini Çin esaretinden kurtarmak üzere sekiz ya da dokuz yüz yıl sonra tekrar döneceğini söylediğine hâlen inandıkları belirtilmektedir. Yahudi inancında İlyas aleyhisselâmın semaya kaldırıldığı ve onun adaleti sağlamak için ahir zamanda yeryüzüne tekrar döneceği anlayışına karşın Hıristiyanlıkta Hz. İsâ aleyhisselâmın kıyametten önce kurtarıcı olarak tekrar döneceği inanışı mevcuttur. Her ne kadar Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki Mesih inancı ile İslâm kültüründeki Mehdî inancı tam olarak örtüşmese de Mesih veya Mehdînin geliş amaçları bakımından ortak oldukları görülmektedir. İslâm Kültüründe Mehdî İnancı İs... Devamı

KADIN NEDEN MUTLU OLAMAZ?

2012-10-04 10:32:00

Yıllardır kadın hakkında yorumlar yapılır. Her şekilde sonuçlar kadın için bir şekilde olumsuzdur. Özgürlük-eşitlik adına birçok hüküm üretilir. Sonuç boştur. Feminist akımlar ile kadın desteklenir. Sonuç yine boştur. Çalışan ve kudretli kadın talep edilir. Sonuç yine boştur. Hikmeti nedir? Hangi sebep kadını mağdur eder, diye düşündünüz mü? Çok şeyler söyleyebilirsiniz. Ancak bir sebep var o da kadın ve kadınların kendisidir. Görülen odur ki; Kadının Anne tarafı baskın gelir, fedakârlıkta hiçbir erkek ona yetişemez. Acıma duygusu kuvvetlidir, kendisi acınacak duruma düşer. Affeder, istismara maruz kalır. Cömerttir, vücudunu dahi paylaşmaktan kaçınmaz, adı kötüye çıkar. Çalışkandır, bir yerine on işin hakkından gelmeye çalışır, hastalık başını bırakmaz. Sevgisi coşkundur, sınır tanımaz, ilkeleri ve töreleri yıkar gider. Çok hırslıdır, üstün olmak için gayret gösterir, emperyalist emellere kurban gider. Yaratılışı güzeldir, hep rahatsız edilir. Çocuk sahibi olmak ister, acılarını ve sıkıntıları peşinen kabul eder. Bir erkekle hayatını birleştirir, çok zaman erkeğin egosu altında ezilmeye mahkumdur. İtiraz edince yine üzülen hep o olur. ……… Bu sözleri artırabiliriz. Kadını yıkan asıl neden nedir, diye soracak olursanız burada  kadınların ancak başka bir kadın tarafından yıkıldığını ve erkeğin olmadığını görmek durumun acayip bir tarafıdır. Kadınlar cehennemde çok olacak diye duyduğumuz sözler onların dünya hayatını daha çok ilgilendirir. Onlar bu dünyada cehennemdedirler. İstedikleri kadar özgür olsunlar, cehennemdedirler. Bunun cevabını bulmak m&u... Devamı